Mỗi khi Ali vượt qua ranh giới, bochetino sẽ cười lên…Paris (Kataa)Thành phố Manchester/ Real Madrid (MAME)