Ở Brazil có báo cáo về triệu nhiễm trùng mũ mới và cả nghìn tử vong.Tất nhiên, đây chỉ là câu nói về thể thao trên trời, cách so sánh chính là thông qua dữ liệu.Nếu nó có thể chơi ở Anh, chúng ta sẽ thích nó.