Sáu tháng sau khi trở về La Mã Madrid, Ancelotti đã trở thành tiêu chuẩn cho Real Madrid vừa về đỉnhĐộ cao cao của Donarum, được trang bị Adidas, thấy thách thứcAnh Long thật sự là Chúa! Những trận đấu thành phố thu hút… trở về FA và rút thăm giải của giải vô địch, các thư hàng ngày tấn công rằng đó là một trò hề.