Lời đề nghị của ông không được nghiêm túc.Trong số những người chơi giá đã giảm, thứ ấn tượng nhất là chuông, người đã tụt một 12.5 Name, chỉ để lại một triệu đô-la.Dù ymar là đồng bào Brazil của Ronaldo, anh ta không có lợi thế về tuổi tác.